facebook

Проф. Пламен С. Цветков

За проф. Пламен Цветков

 

Пламен Симеонов Цветков

I.ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

8.08.1951 г., Берлин, Германия


II.ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

39 СПУ - София, диплома за средно образование (1969 г.).

Alliance Francaise - Женева, Швейцария, диплома за френски език и цивилизация (1970 г.).

Софийски университет "Св.Климент Охридски", диплома по специалност "история" (1976 г.).

Московски държавен университет - Москва, Русия, диплома за кандидат на историческите науки или за научната и образователна степен "доктор" (1980 г.).

Унгарски културен инститет - София, диплома за унгарски език (1986 г.).

Висша атестационна комисия към Министерския съвет на България, диплома за старши научен сътрудник II степен в Института по история към БАН (1991 г.).

Университетски колеж за федералистични проучвания - Аоста, Италия, диплома за отлично завършена първа година (1995 г.).

Университетски колеж за федералистични проучвания - Аоста, Италия, диплома за отлично завършена втора година (1997 г.).

Висша атестационна комисия към Министерския съвет на България, диплома за доктор на историческите науки (1999 г.).

Висша атестационна комисия към Министерския съвет на България, диплома за редовен професор по нова и най-нова обща история в Новия български университет, 2002 г.


III.СТИПЕНДИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Три години аспирантура (докторантура) в Московския държавен университет, Русия, 1977-1980 г.

Изследователска специализация в Бенешовия архив и в Архива на Министерството на външните работи, Прага, Чехословакия (Чехия), 1984 г.

Стипендия за летен семинар в Дебреценския университет, Унгария, 1985 г.

Изследователска специализация в Архива за нови документи, Варшава, Полша, 1986 и 1987 г.

Стипендия "Фулбрайт", гостуващ учен на Джорджтаунския университет, Вашингтон, САЩ, 1991-1993 г.

Стипендия за гостуваща програма в Оксфордския университет, Сейнт Едмънд Хол, Оксфорд, Великобритания, 1994 г.

Стипендия за гостуваща програма за хабилитирани учени в Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария, 2000 г.


IV.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Научен сътрудник в Института по история към БАН, 1981-1991 г.

Старши научен сътрудник в Института по история към БАН, 1991-2000 г.

Ръководител на секция "История на света и международните отношения в ново и най-ново време" в Института по история към БАН, 1995-2000 г.

Член на Научния съвет на Института по история към БАН, 1995-2001 г.

Член на Научната комисия по исторически науки към Висшата атестационна комисия, 1997-2000 г.

Гост-преподавател в Нов български университет, 2000-2002 г.

Редовен професор в Нов български университет, от 2002 г. насам.


V.ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ
1.Редовни курсове:

1.Преподавател по най-нова обща история в Гимназията за класически езици и култура, София, 1987 г.

2.Преподавател по свободноизбираем курс "Болшевизъм, националсоциализъм, фашизъм" в Нов български университет, Департамент по история на Балканите и Европа, София, 1994 г.

3.Преподавател по свободноизбираем курс "Монарсите в новата българска история" в Нов български университет, Департамент по история на Балканите и Европа, София, 1995 г.

4.Преподавател по основен курс "История на съвременна България" - I част, в Нов български университет, Департамент по история на Балканите и Европа, София, 1994-1991 г.

5.Преподавател по общоуниверситетски курс "Българската идея" в Нов български университет, София, 1995-1999 г.

6.Преподавател по основен курс "История на модерния свят" - II част в Нов български университет, Департамент по история на Балканите и Европа, София, 1996-1999 г.

7.Преподавател по основен курс "Народностно потекло и национално самосъзнание" в Нов български университет, Департамент по история на Балканите и Европа, София, от 1997 г. нататък.

8.Преподавател по основен курс "Сравнителен анализ на империите" във Варненския свободен университет, Факултет "Административни и политически науки", есенен семестър на 1998 г.

9.Преподавател по основен курс "Политическа география" във Варненския свободен университет, Факултет "Административни и политически науки", пролетен семестър на 1999 г.

10.Преподавател по основен курс за магистърска степен "Средните и малките държави в европейската политика" в Нов български университет, Департамент по история на Балканите и Европа, от пролетта на 1999 г. нататък.

11.Преподавател по курс за магистърска степен "Българското в евроазиатски контекст" в Нов български университет, Департамент по антропология, есенен семестър на 1999 г.

12.Преподавател по общоуниверситетски курс и курс от програма “Artes liberales” в Нов български университет “Светът през ХХ век”, от 1999 г. нататък.

13.Преподавател по бакалавърски курс “История на съвременния свят” в Нов български университет, от 1999 г. нататък.

14.Преподавател по бакалавърски курс “Народностно потекло и национално самосъзнание” в Нов български университет, от 1999 г. нататък.

15.Преподавател по бакалавърски курс “Светът на мегамитовете” в Нов български университет, от 2002 г. нататък.

16.Преподавател по магистърски курс “Корени и практики на тоталитаризма” в Нов български университет, от 2002 г. нататък.

17.Преподавател по магистърски курс “Англия в миналото и сега” на английски език в магистърската програма “Британистика и американистика” в Нов български университет, от 2003 г. нататък.

18.Преподавател по магистърски курс “САЩ – от периферия към световна сила” на английски език в магистърската програма “Британистика и американистика” в Нов български университет, от 2003 г. нататък.

19.Преподавател по бакалавърски курс “Англо-американският исторически опит” на английски език в бакалавърската програма “Британистика и американистика” в Нов български университет, от 2006 г. нататък.

20.Преподавател по бакалавърски курс “Модернизацията и формирането на национални държави в Югоизточна Европа” в Нов български университет, 2002-2007 г.

21.Преподавател по бакалавърски курс “Международните отношения през ХХ в.” в Нов български университет, от 2008 г. нататък.


2.Гостуващ лектор:

1."Комунизъм и антикомунизъм след Втората световна война и българският преход от комунизъм към демокрация", Католически университет на Америка, Вашингтон, САЩ, ноември 1991 г.

2."Актуални проблеми на българския преход, Университет "Джордж Вашингтон", Вашингтон, САЩ, януари 1992 г.

3."Балканската и източноевропейската цивилизация в миналото и сега", Университет на Окръг Колумбия, Вашингтон, САЩ, март 1992 г.

4."Проблеми на тоталитаризма, балканската история и политиката на прехода в съвременна България", Институт за бойни проучвания, Форт Левънуърт, САЩ, април 1992 г.

5."България и македонският проблем в миналото и сега", Център "Уудроу Уилсън", Вашингтон, САЩ, април 1992 г.

6.Временно заместващ д-р Джоузеф Смолдън в курс "Съвременния свят", Джорджтаунски университет, Вашингтон, САЩ, май 1992 г.

7.Временно заместващ д-р Д.Нелсън в курс "Балкански проучвания", Джорджтаунски университет, Вашингтон, САЩ, юни 1992 г.

8."Комунизъм и посткомунизъм", Университет на Минесота, Морис, САЩ, юли 1992 г.

9."Увод в българския език и цивилизация", Джорджтаунски университет, Вашингтон, САЩ, август 1992 г.

10."България в миналото и сега", Институт за външни работи към Държавния департамент, Вашингтон, САЩ, март 1993 г.

11."Увод в българската история" подготвителен курс на английски за гостуващи студенти от колежите "Западна Виржиния" и "Уесли", Фондация "Св.Кирил и Методий", София, януари 1995 г.

12."Исторически предпоставки и сегашната ситуация на Босненската война", Център за културни проучвания и образование към Езиковата гимназия, Курмейор, Италия, юли 1995 г.

13."Тоталитарни теории и тоталитарна практика", Американски университет в България, Горна Джумая (Благоевград), България, септември 1999 г.

14."Двете световни войни и съдбата на малките европейски държави", Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария, октомври 2000 г.

15."България и Балканите", летен семинар "Фулбрайт-Хейз" в България, юни 2001 г.

16."Между "вечния мир" и световната война: идеята за обединена Европа през първата половина на XX век"; "Между великите сили и традицията: институционална и културна модернизация на балканските държави"; "Комунизъм и демокрация: балканската политика в епохата на Студената война (1945-1989 г.)"; "Държавата и нацията: регионална и държавна политика на Балканите след 1989 г."; "Предизвикателствата пред световния мир след разпадането на двуполюсния модел (етнически и религиозни стълкновения", квалификация за учители "Европа и нейните наследства", организирана от фондация "Пайдея" със съдействието на фондация "Отворено общество" и с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Несебър, 28-30.09.2001 г.

 

 

Личен фонд "Проф. Пламен С. Цветков" в Университетския архив на НБУ.

Щрихи от личността на проф. Пламен С. Цветков (презентация).