facebook

Проф. Пламен С. Цветков

Стипендия

СТИПЕНДИЯ  „ПРОФ. ПЛАМЕН  С. ЦВЕТКОВ“

Банкова сметка:

ОББ –  BG -   IBAN - BG44UBBS78271010551907          BIC - UBBSBGSF

Райфайзен банк –  USD -   IBAN -  BG72RZBB91551160052913     BIC - RZBBBGSF

Тази стипендия е от дарителски фонд, като част от целите на учредения Виртуален УПИЗ  в памет на проф. Пламен Цветков към департамент „История“ на НБУ, наименуван на неговото име. Предназначена е за студенти, докторанти и млади изследователи, чиито изследвания са в областта на историческите дисциплини: Извори и историография, Дипломация и политика, Етнос и религия, Философия и социални промени. Стипендията има за цел да подпомага изследвания с мултидисциплинарен характер и тяхното публикуване.

Условия за кандидатстване:

1. студенти – магистри  в процес на обучение (след първи семестър със среден успех нe по-малко от мн.добър 5.00 )

2. докторанти  

3. млади изследователи (постдокторанти)

Кандидатите представят свой проект за изследователска тема, цели и задачи, актуалност на поставения проблем и необходимост от неговата популяризация в нашето съвремие.

Критерии за отпускане на стипендии:

Ясно изразени цели и задачи, мотивация за работа по избраната тема, желание за обмен на идеи и информация със специалисти, популяризиране на изследването на сайта на УПИЗ-а

Срок за подаване на проекти:

1- 5 февруари - всяка календарна година

 На адрес: history@nbu.bgmbstoianova@nbu.bg;

Комисия : проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Веселин Методиев, проф. Рая Заимова, д.н., проф. д-р Румен Генов

Провеждане на събеседване:  в периода от 22 до 26 февруари

Резултати от класирането ще бъдат публикувани на уеб-страницата на УПИЗ-а „проф. Пламен С. Цветков“  до 1 март -  всяка календарна година

Отчитане на резултатите от изследването: 1 декември  на календарната година